Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

5662 3332 500
Reposted frombrumous brumous viamyfuckingreality myfuckingreality
SniacyZycie
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viamyfuckingreality myfuckingreality

October 29 2017

4526 fa47
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viasanitas sanitas

October 27 2017

SniacyZycie

Stanisław Misakowski “Dramat”

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

SniacyZycie
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viaMigotliwa Migotliwa

October 25 2017

SniacyZycie
8192 9401
Reposted fromluksfer luksfer
SniacyZycie
2845 97cc 500
Reposted fromluksfer luksfer

October 23 2017

SniacyZycie
"(…) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu." 
— Artur Andrus “Boks na Ptaku, czyli każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak”
Reposted fromstormymind stormymind
SniacyZycie
0757 5980 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viastormymind stormymind
SniacyZycie
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viastormymind stormymind
SniacyZycie
6779 b455

October 22 2017

SniacyZycie
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaifyouleave ifyouleave

October 18 2017

SniacyZycie
2685 69b6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

October 17 2017

SniacyZycie
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viamyfuckingreality myfuckingreality
When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out

October 16 2017

8334 4af1
Reposted fromDavosSeaworth DavosSeaworth

October 15 2017

SniacyZycie
SniacyZycie
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa

October 14 2017

SniacyZycie
4618 ee3a 500
Reposted fromLinaa Linaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl